Преку глава ми е од лицемерни луѓе кои само глумат дека ти се пријатели

Преку глава ми е од лицемерни луѓе кои само глумат дека ти се пријатели! 

На крајот сфаќаш дека во овој денешен свет можеш да се потпреш само на себе...

И сфаќаш дека:

Понекогаш мораш да заминеш, за да видиш кој ќе тргне за тебе. 

Понекогаш мораш да зборуваш потивко за да видиш кој ќе те слуша.

Понекогаш мораш да започнеш борба за да видиш кој ќе биде на твоја страна.

Понекогаш мораш да донесеш погрешни одлуки за да видиш кој ќе ти помогне да ги поправиш. 

Поекогаш мораш да дозволиш саканата личност да си замине, за да видиш дали те сака доволно за да ти се врати...