Забраната за достава на стоки во центарот на Скопје од 7:30 до 18 часот

Од денеска до март годинава, Градот Скопје воведува забрана за достава на стока во потесното градско подрачје во период од 7:30 до 18 часот.

Ова е една од 15-те итни мерки за намалување на загадувањето на амбиентниот воздух што ги презема Градот Скопје.

Одлуката се однесува за запирање за доставување стока во наведениот период, а не се однесува на движењето на возилата што ја доставуваат. Дополнително, оваа забрана не се однесува на фирмите што имаат сопствен простор за доставување стока, туку само за оние што за доставата користат улица или тротоар.

Се проценува дека 4.000 возила дневно дистрибуираат стока во централното градско подрачје.

Станува збор за мерка со која се очекува дека ќе се придонесе за намалување на застојот во сообраќајот, а со тоа и намалување на количеството на штетните гасови што се ослободуваат за тоа време.