Фондот за здравствено осигурување упатува апел

Апел до сите граѓани:

  • Применувајте примарно телефонска и електронска комуникација со здравствените установи, освен при неодложна здравствена потреба.
  • Почитувајте ги стручните препораки од матичните лекари за зачувување на здравјето и за правилно лекување.
  • Не купувајте лекови непотребно, односно не правете непотребни залихи на лекови во вашите домови домови. Лекови на рецепт на товар на Фондот има во доволни количини, во промет одобрен од Агенцијата за лекови и медицински средства.
  • Да се однесуваме сите одговорно и без паника со што ќе го заштитиме нашиот здравствени систем, а со тоа и сите нас како граѓани на РСМ.