Богоев, вака ли ќе ги менуваме навиките на карпошани?