Скопје се гуши понеделнички

Во моментов Скопје тоне во чад. Карпош и Центар се загушени од она што се случува во околината на пешачкиот мост во близина на аква-паркот. 
Никој не знае што гори за сега не интервенира никој од надлежните.