Сѐ ќе помине...

Ќе помине.
И тоа што љубиш.
И тоа што те мачи.
И проблемите.
И жештината.
И успехот.
И лошите периоди.
И луѓето кои ги сакаш.
И животот кој го живееш.
Сѐ ќе помине.
Затоа диши.
Почувствувај го моментот.
Искористи ги можностите кои ти се дадени.
Бидете свесни за минливоста на сѐ што нѐ опкружува.
И сакајте онаму каде што сте.