Сè што е на сила - не е твое

 

Сè што е на сила - не е твое.
Сè што треба да чекаш – не е твое.
Сè што те растажува – не е твое.
Сè што те остава за утре, а ти треба сега – не е твое.
Сè што не ти покажува љубов со дела – не е твое.
Сè што очекува од тебе да се менуваш – не е твое.
Сè што треба да молиш, бараш, влечеш – не е твое.

Остави, замини.

Твоето те чека, таму некаде..