Се асфалтира улицата „Вангел Дину“ во Влае 1

Со асфалтирање на „Вангел Дину“ во Влае 1, завршува реконструкцијата на оваа сервисна улица. 

Коловозот е во должина од 208 метри и ширина од 5 метри, а тука се изведоа и нови тротоари и рабници, информираа од општина Карпош.