РСБСП: Сообраќајната култура, етиката, толеранцијата во сообраќајот, сè уште не се на задоволително ниво

Препознавајќи ја потребата да се зајакне свеста за културата во сообраќајот, на 11 мај 2015 година, во Унгарија, со поддршка на Светската здравствена ореганизација, за првпат е организиран настан во чест на подигнувањето на свесноста за значењето и влијанието на сообраќајната култура врз безбедноста во сообраќајот. Овој настан прерасна во традиционална манифестација позната како „Ден на културата во сообраќајот”, соопштуваат од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.

Од РСБСП информираат дека сообраќајната култура претставува начин на перцепирање на односите во сообраќајот, начин на движење и однесување во сообраќајот кој треба да биде во насока на исполнување на општите и заеднички интереси на сите учесници во сообраќајот, а тоа е непречено и безбедно одвивање на сообраќајот.

Оттаму посочуваат дека сообраќајната култура, етиката, толеранцијата во сообраќајот, сè уште не се на задоволително ниво.

– Согласно тоа, целта на РСБСП е да се изгради еден систем на општествени вредности во кој безбедноста во сообраќајот, културата и етиката во сообраќајот, ќе заземат соодветно и значајно место. Човечкиот фактор е еден од клучните елементи кои влијаат на нивото на безбедност во сообраќајот. Тука пред сè се мисли на сфаќањата и однесувањето на учесниците во сообраќајот, нивната перцепција за ризикот во сообраќајот, одговорното однесување, совесноста, ставот на учесниците во сообраќајот кон значењето на безбедноста во сообраќајот воопшто и сл, велат од РСБСП.

Процесот на промена на навиките и културата на однесување во сообраќајот е бавен и тежок, па затоа како што посочуваат, РСБСП посебно внимание посветува на најмладите со цел уште од мали нозе да се изгради едно повисоко ниво на култура и етика во сообраќајот.

– Неопходно е да ги учиме децата на сообраќајна култура од најрана возраст. Искуството покажува дека ги учиме децата на многу работи, а недоволно ги учиме за тоа како да бидат безбедни и примерни учесници во сообраќајот. Семејството и воспитно-образовните институции имаат важна улога во развивањето на сообраќајната култура на децата. Односот на родителот во сообраќајот, без разлика дали е во улога на пешак или возач на возило во кое се вози и детето, како и почитувањето на сообраќајните правила од страна на возрасните, има големо влијание во развивање на сообраќајната култура на детето како учесник во сообраќајот, велат од РСБСП.

Посочуваат дека РСБСП континуирано реализира превентивно-едукативни кампањи со кои ќе продолжиме и во иднина, затоа што од сообраќајната култура на учесниците во сообраќајот зависи безбедноста во сообраќајот и многу човечки животи.