Првиот знак при влез во Скопје - слика за цела држава!

Првиот знак при влез во Скопје, со години е вака и ама баш на никој не му смета! Тоа е сликата на цела држава за жал!