Порака на денот: Оној кој е задоволен со себеси не се споредува со другите

Оној кој е задоволен со себеси не се споредува со другите.
Оној кој не се споредува со другите не завидува.
Оној кој не завидува, не е огорчен.
Оној кој не е огорчен е среќен.
Оној кој е среќен ќе знае да направи и другите да бидат среќни.
Оној кој освен себеси прави и други да бидат среќни, тој човек ја открил смислата на животот, без воопшто да ја бара.