Никогаш не треба да легнувате заедно со проблемите

Не смеете да лежите, седите, стоите и комуницирате со проблемите. Особено не да лежите!

Со проблемите треба вака: Да ги облечете патиките, да облечете тренерка и јакна, да ставите капа – тогаш проблемите се загрижуваат.

Излезете надвор на дожд – проблемите стануваат потивки. 

Почнете да одите побрзо – проблемите не се откажуваат. 

Одете уште побрзо – еден од нив веќе се откажал. 

Одете уште побрзо – веќе два проблеми кренале раце од вас. 

Почнете да трчате: три проблеми се откажале од вас. Четвртиот се држи до последен здив.

Тој е проблемот кој пуштил најдлабоки корени во вас. 

Трчајте што подалеку од него, со сите сили, нема да издржи уште долго. Ќе се откаже и тој. 

Кога веќе сте потполно исцрпени, продолжете да трчате. Уште, уште...

Разбирате?

Сте излегле заедно со проблемите, а сте се вратиле сами.