Најубавите особини на една личност: најголемо добро е смирениот ум, најмагична работа е љубовта кон другите

Зборовите на Буда ни помагаат да поминеме низ различни делови од нашиот живот и да поминеме различни тешкотии. Тој е голем мислител чии златни зборови се водилка за многумина. 

Според Буда, ова се најубавите човекови особини.

Дали некоја од нив можете да ја препознаете кај себе?

Најголемиот успех е несебичноста.

Најголема вредност е самоконтролата.

Најголем квалитет е способноста да им се помогне на другите.

Најголемо знаење е да не дозволите другите да ве контролираат.

Најмагична работа е љубовта. 

Најголема мудрост е да ги гледате другите и подалеку од првиот впечаток.

Најголемо добро е смирениот ум.

Најголемо трпение е скромноста.

Најголемата способност е создавањето.