Кога ќе го земеш последниот здив, нема да ти бидат важни проблемите кои си ги имал

Кога ќе го земеш последниот здив и кога твоето срце ќе престане чука, повеќе нема да ти бидат важни проблемите кои си ги имал во животот. Твојата болка и тага повеќе нема да имаат смисла. Она што си го стекнал надвор од себе и она што го цениш, нема да ти значат ништо, а она што си го стекнал надвор од себе ќе ти значи сè, додека го заземаш своето место во духовниот свет.

Иднината на Предците на Првите народи не била во стекнувањето богатство или моќ, туку подготовка во овој краток живот за влезот во следниот свет. Вистинската награда која можеш да си ја дадеш е да постигнеш поблизок однос со Големиот дух во себеси и тоа е единственото нешто што можеш навистина да го поднесеш со себе кога ќе си заминеш од овој свет.

Затоа што колку си поблиску до божествениот Извор, тоа ќе влијае на тоа твојот дух да има подобро искуство на следниот свет, затоа што на Предците најважно им било и највеќе го ценеле само она што можеш да го понесеш со себеси од овој краток живот, а она што не може да се понесе имало далеку помала важност.

На своите деца да им го оставиме блискиот однос полн со љубов со Големиот дух и Мајката земја, тоа е многу подобар подарок отколку да им оставиме пари и физички имот. 

Екоси

Јозеф „Бел орел“.