И тој ден ќе дојде...

„Еден ден ќе се разбудиш и ќе го здогледаш прекрасниот ден.

Ќе биде блескав, сончев и ведар и сѐ ќе биде ново, променето и јасно. 

Она што порано било невозможно ќе стане едноставно, нормално и лесно. 

Не веруваш?

Јас верувам. 

И тоа наскоро! “

  • Ф.М. Достоевски