Дали странските компании во Македонија ќе го намалат бројот на работници поради пандемијата?

Дали странските компании ќе го намалат бројот на работници поради пандемијата?

Обемот на нивната рабата е намален за над 30 проценти од она што го зацртале за годинава. Со потешкотии во работењето се соочуваат уште од јануари, пред да дојде короната кај нас, а дел од фабриките во Европа или затаворија или работеа со намален капацитет. Во слендиот период очекуваат благо подобрување на ситуацијата.   

Бараат  новиот пакет помош да биде дизајниран според потребите на сите дејности, затоа што последните мерки дел од фирмите не можеа да ги користат.

Бараат усогласување на царинские стапки со европските за да се задржи конкуретноста, а државните институции да ги исполнат договорените работи.