Арсовска: Инвестираме над 13 милиони денари за подобро водоснабдување во населбата Железара

Градоначалничката на Град Скопје, Данела Арсовска, градоначалникот на Општина Гази Баба, Бобан Стефковски и директорот на ЈП „Водовод и канализација“, Златко Перински, денеска извршија увид во градежните активности за реконструкција и дислокација на постојната водоводна мрежа во потегот од резервоарот Гази Баба до приклучокот на улицата Тајмишка.

- Со реконструкцијата на водоводната мрежа во 3 фази се решава долгодишен проблем во овој дел од градот и се обезбедува поквалитетно водоснабдување за жителите во населба Железара во општина Гази Баба. Реализацијата на овој проект изнесува околу 13,5 милиони денари - истакна градоначалничката Арсовска.

- Од резервоарот Гази Баба се снабдува со вода т.н. висока зона со која се опфатени териториите на општините Чаир и Гази Баба, и цевковод Ф-250, кој поминува по траса која е непристапна за интервенции при појава на дефекти на истата. Зачестените дефекти на цевководот Ф-250 во изминатиот период ја наметнаа потребата за реконструкција и дислокација на истиот – посочи директорот  Перински.

На терен се реализираат градежните активности од прва фаза или крак 1 за реконструкција на постојната водоводна мрежа на потегот од резервоар Гази Баба до приклучокот на улицата Тајмишка. Со реализацијата на првата фаза ќе се создадат услови и за реконструкција и продолжување на цевководот Ф-200 по улица Душан Тасковиќ до приклучок на улица Коце Металец во населба Железара, со што ќе се формира циркулационен тек, што ќе овозможи подобро водоснабдување во овој дел од Скопје.

- Реконструкцијата и дислокацијата на водоводнта мрежа во Парк шумата Гази Баба е од големо значење за жителите на Гази Баба, кои со реализацијата на овој проект ќе добијат поквалитетно водоснабдување – истакна градоначалникот  Стефковски.