Словенија го запре воведувањето на 5G мрежа поради грижата за здравјето и животната средина

Владата на Словенија го запре воведувањето на  5G технологијата, на предлог на министерот за управа, се додека не се испитаат ефектите на оваа технологија врз здравјето на луѓето и врз животната средина. Министерот ја образложил оваа одлука со констатацијата дека „сомнежите во штетноста на 5G технологијата се оправдани.

Овој потег е нов чекор во зачувувањето на здравјето и природата во Словенија, која е првата земја во светот која со Устав ја заштити водата, како човеково право и јавно добро, и со тоа обезбеди нејзините извори на вода за пиење да останат национално добро,  како најважен стратешки ресурс.

Неодамна и Швајцарија го одложи воведувањето на  5G технологијата, после бројните протести во текот на минатата година.