Саниран дефектот на Демир Трајко 40

Уличниот дефект на  улица Демир Трајко 40 е саниран. 

Водоснабдувањето е нормализирано на 17.08.2019г. во 01:30 часот.