Никогаш немојте да чекате – или ќе биде или нема да биде

Никогаш не чекајте. 

Или ќе биде или нема да биде. 

Ова важи за љубов, пријателство, помош, продажба, состанок. 

Работите или се случуваат или се сонува за нив. 

Сонувањето е супер, но само ги одложува работите. 

Сѐ она за кое сонувате – не постои. 

Но, кога ќе тргнете да го остварите својот сон, станувате поконкретни, преземате конкретни чекори, зборувате со јазикот на делата, поставувате прашања. 

Ако не добивате одговори на прашањата – бегајте. 

Нејасноста ве држи заробени. 

Чекањето, кога нешто чекате, е своевидна манипулација.

Оној кој помага – помага веднаш. Оној кој поправа – поправа веднаш и сѐ се одвива брзо и ефективно. 

Не ги замислувајте другите луѓе, гледајте што прават, затоа што тоа е поблиску до вистината. 

Ако тропате на врата која не се отвора, продолжете да тропате, но на друга врата.