Настава без мобилни телефони и во Аеродром

Општинското основно училиште „Александар Македонски“ во соработка со Советот на родители донесе одлука за забрана на употребата на мобилни телефони за време на часовите. За таа цел, училиштето набави посебни шкафчиња каде што ќе се оставаат телефоните и учениците ќе можат со поголемо внимание да го следат часот.

Наставата без мобилни телефони ќе придонесе да се зголеми квалитетот на образовниот процес.
Ја поздравуваме ваквата одлука и ги поттикнуваме и другите училишта во општината да ја применат оваа практика.