Карл Јунг: Најтешкиот товар кој лежи на детските рамења – тоа е неизживеаниот живот на родителите

Карл Густав Јунг е еден од најпознатите филозофи и психолози. Неговите мисли се многу моќни, особено кога минуваме низ тешки времиња. 

Не задржувајте го она што излегува од вас. Инаку, нема да дојде ниту она што оди кон вас.

Ако човек не ја разбира другата личност, тогаш ќе ја смета за будала.

Најтешкиот товар кој лежи на детските рамења – тоа е неизживеаниот живот на родителите.

Твојата визија ќе стане јасна дури кога ќе погледнете во своето срце. Оној кој гледа нанадвор -  гледа само соништа, оној кој гледа во себе, се буди.

Осаменоста не значи отсуство на луѓе околу вас, туку неможност за разговор со луѓето околу вас.

Депресијата е како дама во црно. Ако дошла кај вас -  не ја бркајте. Повикајте ја на гости и послушајте што има да ви каже.

Осудата не ослободува, туку гуши.

Тажна е вистината дека човековиот живот се состои од спротивности – ден и ноќ, раѓање и смрт, несреќа и среќа, добро и зло.