Акција за косење на зеленилото на кејот на Вардар

Екипите од пунктовите Карпош 3 и Карпош 4 деновиве го косат зеленилото на кеј, на потег од хотел Александар Палас до мостот Обединети нации.